LogowanieClose

Listopadowe spotkanie DKK

Trzecie spotkanie partnerskie

W czwartek (23.10.2014) zorganizowane zostało trzecie, ostatnie, spotkanie w ramach programu budowania partnerstw na rzecz cekcyńskiej biblioteki. W trakcie spotkania rozpisany został wstępny plan rozwoju partnerstwa lokalnego na rzecz dzieci i młodzieży naszej gminy na lata 2014-2016.

Spotkanie w ramach partnerstwa

Spotkanie w ramach partnerstwa 
Uczestnicy wraz z animatorką spotkania - Beatą Pawłowicz

"Bo jakie są początki..." - spotkanie dla rdziców

W środę (22.10) w bibliotece zorganizowane zostało spotkanie, adresowane do rodziców małych dzieci, pod hasłem: "Bo jakie są początki, takie będzie wszystko...
Co małe dzieci mog
ą robić z rodzicami w bibliotece?". Spotkanie poprowadził Dominik Kmita z Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, z wykształcenia pedagog społeczny, nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny, członek zarządu Fundacji i koordynator projektów związanych z funkcjonowaniem Grup Zabawowych. Punktem wyjścia do rozmów o znaczeniu wczesnej edukacji w życiu dzieci i ich kontaktów z rówieśnikami, był film pokazujący dzień z życia pewnego przedszkola. Dominik Kmita w profesjonalny, a zarazem przystępny sposób, odpowiadał na pytania rodziców, dzieląc się z nimi własnym doświadczeniem. Druga część spotkania, przeznaczona dla bibliotekarek, miała formę doradztwa. Tematem rozmów był dobór odpowiedniej oferty działań bibliotecznych, adresowanych do rodziców i ich dzieci. Całe spotkanie, za które Panu Dominikowi bardzo dziękujemy, przebiegało w naprawdę miłej i serdecznej atmosferze.

 

Dominik Kmita w bibliotece

Partnerstwa na rzecz społeczności lokalnej - drugie spotkanie

Za nami kolejne spotkanie na rzecz budowania partnerstw. Jego celem było określenie obszarów współpracy, wytyczenie kierunków działań i zadań do realizacji.

Termin następnego spotkania wyznaczony został na 23.10.2014r. 

Spotkanie w bibliotece z animatorką budowania partnerstw - Beatą Pawłowicz (02.10.2014)

Czytaj więcej: Partnerstwa na rzecz społeczności lokalnej - drugie spotkanie

Partnerstwa na rzecz społeczności lokalnej

W poniedziałek (08.09.2014) zorganizowane zostało spotkanie mające na celu zainicjowanie współpracy partnerskiej na rzecz społeczności lokalnej, w którym uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji, instytucji oraz animatorka partnerstw Beata Pawłowicz z Centrum Aktywności Lokalnej CAL. Celem spotkania było przedstawienie idei partnerstwa, przekonanie uczestników o wartościach
i korzyściach płyn
ących z partnerskiej współpracy. Wśród działań bibliotecznych działaniem priorytetowym jest podniesienie poziomu czytelnictwa wśród najmłodszych osób oraz rozpoznanie potrzeb młodzieży i uaktywnienie jej potencjału. 

Celem drugiego spotkania będzie określenie obszarów współpracy, wytyczenie kierunków działań i określenie zadań do realizacji.

 

Czytaj więcej: Partnerstwa na rzecz społeczności lokalnej


 BIP 


  

GOPS w Cekcynie
Borowiacki portal agroturystyczny

CekcynNet

aktywna wieś

Internet na Wsi